Σε εξέλιξη βρίσκεται η ανάρτηση δασικών χαρτών – Προθεσμίες υποβολής αντιρρήσεων

Εν εξελίξει βρίσκεται και η ανάρτηση των δασικών χαρτών σε όλη την Ελληνική επικράτεια.  Όλα τα ακίνητα  – ακόμα και εντός σχεδίου θα πρέπει να ελεγχθούν αν έχουν χαρακτηριστεί δασικά ή μη και να κατατεθούν σχετικές ενστάσεις/αντιρρήσεις. Σε αντίθετη περίπτωση χαρακτηρίζονται δασικά, εφόρου ζωής με ότι αυτό συνεπάγεται (πχ αδυναμία μεταβίβασης, οικοδόμησης, χαρακτηρισμός ως αυθαίρετο κλπ)

Η υποβολή αντιρρήσεων πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία που ορίζεται στην πρόκληση υποβολής αντιρρήσεων που εκδίδεται από την αρμόδια Δ/νση Δασών. Η ανωτέρω προθεσμία παρεκτείνεται κατά είκοσι (20) ημέρες για κατοίκους εξωτερικού

Ημερομηνία λήξης υποβολής αντιρρήσεων (για κατοίκους εξωτερικού)

  • Ηλεία :          12-4-2017
  • Μεσσηνία:   12-4-2017
  • Φθιώτιδα :    24-4-2017
  • Αχαϊα :          2-5-2017
  • Αργολίδα:    2-5-2017
  • Αρκαδία :     3-5-2017
  • Λακωνία :    8-5-2017
  • Κέρκυρα :   15-5-2017

(πηγή: επίσημη ισοσελίδα του Εθνικού Κτηματολογίου)

 

No Comments

Post a Comment